Principală » 2011 » Februarie » 18 » Lumină dinamică
6:58 PM
Lumină dinamică

Ansamblul poate fi utilizat şi la firme sau reclame luminoase.
Sistemul realizat de Conex Electronic se compune dintr-un modul de comandă şi monitorizare cu 8+1 LED-uri şi un modul de putere cu opt canale pentru (în special) sarcini rezistive, de exemplu, lămpi cu     incandescenţă alimentate de la reţeaua de curent alternativ  monofazat de 220V.
Cele două module se interconectează conform cu schema bloc prezentată în figura 1. Partea de comandă şi monitorizare (vezi fotografia) este realizată cu circuite integrate TTL din seria 74HC şi obligatoriu alimentarea acesteia trebuie să se realizeze de la o sursă stabilizată de +5Vcc. Consumul este de maxim 100mA.
Nu insistăm asupra funcţionării montajului (din motivul mai sus menţionat) însă vom prezenta rolul elementelor de comandă şi reglaj, astfel:
- din RV1 se reglează frecvenţa "jocului de lumini', mai exact, periodicitatea de aprindere (aleatoare) a celor opt LED-uri; monitorizarea este asistată vizual de LED-ul D9 (de culoare verde), prin emiterea de flash-uri în ritm cu frecvenţa de oscilaţie a generatorului de tact realizat cu porţile U2A şi U2B.
-  comutatorul de mod SW MODE de  la care se  selectează diverse secvenţe de aprindere, prin acţionarea momentană a acestuia în poziţia 1-2, 4-5.
Înainte de a conecta alimentarea, SW MODE se acţionează în poziţia 2-3, 5-6. Iniţial LED-urile sunt stinse şi după primul impuls de tact (primit de U1 pe pinul 8) acestea se aprind unul după altul şi rămân în această stare. La următoarele impulsuri de tact, diodele LED se sting în ordinea în care s-au aprins, ciclul reluându-se periodic până la selectarea unei-alte secvenţe de lucru (prin acţionarea lui SW MODE, momentan, în poziţia 1-2, 4-5).
SW MODE este un comutator de translaţie cu 2 x 2 pini.
Celălalt modul - CNX143 - din figura 1 este o placă universală cu 8 triace cu comandă de tip on/off pentru sarcini alimentate în curent alternativ.
Separarea galvanică între partea de comandă şi cea de forţă, este realizată prin optocuploare. Acestea, indiferent de tipul utilizat (PC847 în cazul de faţă), trebuie să asigure următoarele caracteristici electrice:
-  tensiune directă (la curent direct IF = 20mA) VF = 1,2V;
-  raport minim de izolaţie intrare / ieşire VISO = 5kVrms.

Partea de forţă este realizata cu triace de tipul TIC225M caracterizate prin:
- tensiune directă repetitivă de vârf VDRM = 600V;
- curent   direct   efectiv   maxim ITRMS = 8A:
- curent de menţinere IL = 30mA.
Schema electrică a plăcii cu triace este prezentată în figura 2.
Tranzistoarele de comandă Q1...Q8 sunt de uz general, de mică putere, din seria BC de tip npn (BC547).
La toate triacele se montează radiatoare din aluminiu pentru a evita defectarea pe cale termică.
Placa cu triace se alimentează cu 12Vcc pe partea de comandă (pinii +12V şi GND) şi de la reţeaua de 220V/50HZ pe partea de forţă.

Se recomandă ca atât sarcinile, cât şi alimentarea în curent alternativ să fie conectate la montaj prin intermediul unor siguranţe fuzibiîe dimensionate corespunzător, funcţie de curentul maxim absorbit de sarcină.
Sarcinile (becurile) se montează la bornele L1..L8, iar tensiunea de 220V curent alternativ se aplică pe la borna 220VAC.
Cablajul şi amplasarea componentelor pentru modulul CNX143 sunt prezentate în figurile 3, respectiv 4.
Cele două montaje se interconectează prin intermediul mufelor OUT şi, respectiv H1.

Atenţie!
Partea de forţă, cuprinzând triacele (inclusiv radiatoarele), tranzistoarele şi secţiunea cu tranzistoare din optocuploare nu este izolată galvanic faţă de reţea.
Atingerea acestor componente cu mâna, atât în timpul punerii în funţiune, cât şi în exploatare prezintă PERICOL DE ELECTROCUTARE!
Alimentarea plăcii în curent continuu se va face de la o sursă separată galvanic faţă de sursa care alimentează partea de comandă.
Vizualizări: 3626 | Adăugat de: SchemeElectronice | Tag-uri: dinamica, lumina, circuite, Scheme electronice, miculelectronist | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Logare ]